Vul hieronder het trefwoord in waarop je wenst te zoeken.

Vul hieronder de auteur in waarop je wenst te zoeken.

Vul hieronder de titel in waarop je wenst te zoeken.

-----------------------------------------------

Of browse de database op:

Populaire auteurs (tip!)
Populaire onderwerpen
Honderd random citaten

Honderd random citaten

Wijsbegeerte dient alleen om wijsbegeerte te weerleggen.quote end
Bron: Brief aan Klinker
Als je collega's hebt, heb je geen vijanden nodig.quote end
Auteur: Henry Walter
Ervaring is als een tandenstoker, niemand wil de jouwe gebruiken.quote end
Bron: Le Château des brouillards, Albin Michel, Parijs 1932
Kunst kan alleen maar vragen stellen en uitnodigen om, al dan niet met de kunstenaar, over antwoorden na te denken.quote end
Auteur: Michaël Pas
Bron: Humo, 25.5.1995
Mijn grootmoeder is negentig. Ze gaat uit met een drieënnegentig jarige man. Het gaat geweldig tussen hen. Ze maken nooit ruzie. Ze horen mekaar niet eens meer.quote end
Auteur: Cathy Ladman
Iedere klacht is een gratis advies voor verbetering.quote end
Auteur: Els Borst
Het geheim van het huwelijk ligt in het fluiten op tijdstippen dat daar hoegenaamd geen aanleiding toe bestaat.quote end
Als je werkelijk iemand bent, dan ben je onbereikbaar.quote end
Als je niet weet waar je naartoe gaat, dan ga je erg ver.quote end
Bron: Fantaisies et Légendes, 1842
Goede schilderkunst is als goede kookkunst; ze kan genoten worden, maar niet uitgelegd.quote end
Door de dood wordt het leven versterkt.quote end
Auteur: Novalis
Bron: (Fragmenten)
Als je geen geweld kunt gebruiken,
vervang het zwaard dan door ironie.quote end
Auteur: Herman Hesse
Hoop is een taai goed. Je hakt het af en het groeit weer aan. er wordt iets afgenomen, afgesloten, vernietigd en precies op die plek begint de hoop weer te groeien.quote end
Bron: Schaduwkind, Uitgeverij Contact, Amsterdam 2003
Vrijheid is niet kunnen buitengaan, het is weten welke deur er open is.quote end
Auteur: Jean Amadou
Bron: Les Pensées, Le Cherche Midi, Paris 2003
En toch bezat degene die het kopiëren uitvond een originele geest.quote end
Bron: Passionate, ts. 1995 en 1996
Je kan doen alsof je ernstig bent, je kunt niet doen alsof je geestig bent.quote end
Auteur: Sacha Guitry
Bron: L'Esprit de Paris
Als je mensen die het druk hebben instructies geeft, vat dan in het begin samen wat je hen gaat vertellen, vertel het hen dan en vat vervolgens nog eens samen wat je hen gezegd hebt.quote end
Vrouwen leven in de hoop dat mannen, die goed met geld kunnen omgaan, ook goed met vrouwen kunnen omgaan.quote end
Critici zijn fundamenteel overbodig: wat goed is is goed zonder dat je dat nog eens moet schrijven.quote end
Jehova: iedereen kan 'getuigen' dat het een geloof is dat met de deur in huis valt.quote end
De keel
kost veel.quote end
Auteur: Jacob Cats
Bron: Alle de wercken, 1655
Het is beter de weduwe te zijn van een held dan de vrouw van een lafaard.quote end
In Amerika heeft geld de plaats van God ingenomen.quote end
Het leven is een stofferige gang
die langs beide kanten gesloten is.quote end
Auteur: Roy Campbell
Bron: The Flaming Terrapin
Hotels lijken ontworpen om vergeten te worden.quote end
Auteur: J. Bernlef
Bron: Hersenschimmen, Querido, Amsterdam 1984
Andere tijden, andere zienswijzen.quote end
Bron: Fables, 1855
Hoe onbetrouwbaarder de basis,
hoe wankeler de top.quote end
Auteur: Gerd de Ley
Bron: Houten dief, 2003
Eeuwigheid: tijdruimte die nodig is om onze wensen te verwezenlijken.quote end
Elke werkelijke taal is onbegrijpelijk.quote end
Bron: Ci-gît, Gallimard, Parijs
Algehele ontwapening onder internationaal toezicht, weet je wat dat is? Dat is zoiets als een gat hebben in de rug van je linkerhand en dan proberen met diezelfde linkerhand daar een pleister op te plakken.quote end
Auteur: W.F. Hermans
Om iemand te zijn moet je het kunnen volhouden.quote end
Auteur: Ruth Gordon
Een handeling is pas verachtelijk als ze niet wordt afgemaakt.quote end
Auteur: Jean Genet
Wanneer een hoop mannen bij mekaar komt, noemen we dat gewoonlijk oorlog.quote end
Auteur: Mel Brooks
Boeken hebben, evenals mensen hun succes vaak aan hun titel te danken.quote end
Auteur: Peter Sirius
Filosofie: onbegrijpelijke oplossingen van onoplosbare problemen.quote end
Elke geschiedenis heeft drie kanten: de jouwe, de mijne en de waarheid.quote end
Afspraken maken met confessionelen? Dat is scheten laten in een netje.quote end
Auteur: Jaap Burger
Mannen werken om hun doel te bereiken, vrouwen om een katastrofe te vermijden.quote end
Auteur: Berit As
Een prins zonder geld is als een Londense taxi zonder ruitenwissers.quote end
Bron: Les Pensées de San-Antonio, Le Cherche Midi, Parijs 1996
De straten in Philadelphia zijn veilig, het zijn alleen de mensen die ze onveilig maken.quote end
Auteur: Frank Rizzo
Er zijn twee soorten politici: zij die hun leugens geloven, en zij die niet in hun leugens geloven.quote end
Auteur: C. Buddingh'
Alles is moeilijk voor het gemakkelijk wordt.quote end
Auteur: Bela Bartòk
Het leven tiert op kleine tederheden.quote end
Misdaad: muze van predikanten en moralisten.quote end
Mocht Jeanne d'Arc aan diabetes hebben geleden, dan zou heel Rouen naar karamel hebben geroken.quote end
Auteur: José Artur
Bron: Les Pensées, Le Cherche Midi, 1993
Liefde kent geen standen.quote end
Auteur: Anacreon
Bron: Odes
De werkelijkheid der dingen is in ons besef ervan.quote end
Bron: Het Ik, 1911
Feminisme heeft geen betrekking op een groep mensen die het wenst te bevoordelen, maar op een onrechtvaardigheid die het wenst te elimineren.quote end
Zet telefonische colporteurs op het verkeerde been en je bent meteen van ze af.quote end
De overwinning gaat naar de speler die de voorlaatste fout maakt.quote end
Er is meer talent nodig om de liefde te bedrijven dan om een leger te leiden.quote end
Het is verbazingwekkend hoe mensen hun rug verknoeien door hele dagen aan hun computer van 100.000 frank te zitten in een stoel van 500 frank.quote end
Auteur: John Bear
Bron: Computer Wimp, 1983
Mijn persoonlijk bezwaar tegen het t.v.-journaal van acht uur is dat het vaak begint met een bericht over het ontslag van een paar honderd mensen, die een produkt vervaardigen dat de Ster je, vòòr de gongslag, nog kraaiend heeft aangeprezen. Daardoor krijgt het nieuws de matte sfeer van de post coïtum.quote end
Zeldzaam zijn de mensen die waardig zijn om leiding te geven.
Zeldzaam zijn de mensen die waardig zijn geleid te worden.quote end
Bron: Maximes, 1995
Het kwaadspreken is een vorm van zelfwantrouwen en een gevolg van innerlijke onzekerheid.Door de fouten van anderen te laken, zoekt men de afwezigheid ervan bij zichzelf te bevestigen.quote end
De vrienden van je vrienden zijn al even erg.quote end
Auteur: Gust Gils
Het geluk zoeken, dat is het geluk.quote end
Auteur: Jules Renard
De reden waarom we een lang verhaal kort maken is dat we er dan nog een kunnen vertellen.quote end
Wie start met veel geld is gehandicapt, want minder gemotiveerd.quote end
Auteur: Bill Gates
Een werkezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen.quote end
Bron: Reflex, Aldus Uitgevers, 1997
Vrijwel alle mensen hebben wel iets aardigs, als je maar diep genoeg graaft.quote end
Gerucht
` 'k Heb gehoord dat je gaat trouwen.'
`O ja? 'k Ben benieuwd met wie.'quote end
Auteur: J.A. Deelder
Bron: (Op de deurknop na)
De toekomst is dat wat verder gaat dan de uitgestoken hand.quote end
Auteur: Louis Aragon
Onvoorwaardelijk liefhebben is verantwoord investeren in jezelf.quote end
Bron: (Het zinnespel, De Koofschep, Hilversum 1992)
De ergste lafheid is niets zien, niets zeggen, niets horen.quote end
Auteur: Gui Ericx
Bron: Maximes pour un monde meilleur, J.-M. Collet, Braine-l'Alleud 1996
Of we met zijn allen communist worden geheten of utopist of wat dan ook - je kunt hier seculariseren wat je wilt, wij blijven een zeventiende-eeuws volk van theologen.quote end
Vleiers zijn nooit geliefd
maar worden al te graag geloofd.quote end
Auteur: Gerd de Ley
In de mond van een vrouw is 'neen' slechts de oudere broer van 'ja'.quote end
Auteur: Victor Hugo
Bron: (Tas de Pierres)
De volmaakte oplossing is niet altijd het beste antwoord.quote end
Auteur: Linda Pirker
Kunst is iets uit niets maken en dat dan verkopen.quote end
Auteur: Frank Zappa
Vervang niet door een kapsel van vreemde haren wat de zeis van de tijd van uw hoofd heeft weggemaaid.quote end
Auteur: Pythagoras
Toon mij een gelukkig mens en ik zal u verwaandheid tonen,
egoïsme, sluwheid, tenzij dat het totale onwetendheid betreft.quote end
Misschien is er maar één doodzonde: ongeduld. Het ongeduld heeft de mens uit het Paradijs verdreven; het ongeduld belet hem er in terug te keren.quote end
Auteur: Franz Kafka
We willen allemaal vlinder zijn terwijl we nog als rups leven. De rups moet echter haar bestaan rond maken vooraleer de transformatie zich kan voltrekken. Het zijn de ongeduldigen die te vroeg vlinder worden.quote end
Bron: Is Elvis alive?, Tudor Publishing Company, New York 1988
Het is jammer dat wij bij het nemen van onze beslissingen geen gebruik kunnen maken van de ervaringen die we in later tijden opdoen.quote end
Auteur: K. Schippers
Een jurk is geslaagd als een man zin heeft om hem uit te trekken.quote end
In laatste instantie is het geslacht het best bewaarde geheim in de schepping. Geen vrouw zal ooit weten hoe het is om een man te zijn en omgekeerd.quote end
Bij veel televisieprogramma's heiligt het doel de middelmaat.quote end
Een leugen die een halve waarheid bevat is de zwartste van alle leugen.quote end
Bron: The Grandmother, 1859
Een mens kan nooit genoegen nemen met kruipen als hij de drang tot vliegen voelt.quote end
Auteur: Helen Keller
Het is pas wanneer je bij een of ander schandaal betrokken bent, dat je ontdekt wie je échte vrienden zijn.quote end
Bron: Sunday Express, 7.2.1965
Tandenborstel. Gebruiken van elkaars T. gebaar van grote liefde.quote end
In zaken is steeds de fout van de Hollander,
te weinig bieden en te veel vragen aan de ander.quote end
Bron: Brief aan de Engelse gezant in Nederland, 31.1.1826
Als het een kwestie van geld is,
is iedereen van hetzelfde geloof.quote end
Auteur: Voltaire
Bron: (Aforismen)
Als je vleugels van was zijn, moet je niet te dicht bij de zon vliegen.quote end
Bron: in 1978
Dat is het probleem met filosofie - zodra je van de universiteit bent heb je er niets meer aan.quote end
Auteur: Woody Allen
Aforisme: druppel op een gloeiende plaat, te beter naarmate hij heviger sist.quote end
Mirakels kan je doen gebeuren, maar alleen dank zij veel zweet.quote end
Om liefde onvergetelijk te maken, moeten vanaf het eerste ogenblik toevalligheden naar haar toe vliegen als vogels naar de schouders van Franciscus van Assisi.quote end
De grote verdienste van de maatschappij is dat ze ons de eenzaamheid leert waarderen.quote end
Bron: Les Phrases courtes
Hebben en niets geven is in veel gevallen slechter dan stelen.quote end
Bron: (Aphorismen)
Onze maatschappij heeft enorme hoeveelheden talent ongebruikt moeten laten alleen maar omdat dat talent een jurk droeg.quote end
Men komt niet als vrouw ter wereld.
Men wordt zo gemaakt.quote end
Om het geluk in de liefde te leren kennen moet u zonder blind te zijn de ogen weten te sluiten.quote end
`Dat loopt in de papieren,' zei de cynicus
en piste in de brievenbus.quote end
Auteur: John O'Mill
Hoewel de mens een zwakkeling is, is hij vaak ook nog een idioot.quote end
Veelheid is het begin der waardeloosheid.quote end
Liefde is zo breekbaar als een porseleinen vaas. Ze moet gekoesterd en verzorgd worden. Het kleinste barstje heeft de neiging om pijnlijk te groeien. Liefde als iets vanzelfsprekends
beschouwen en vervolgens aan haar graf wenen is de zekerste manier om de waarde van het leven te verminderen.quote end
Bron: (Blanco y Negro)
Een tuin is een liefdeslied, een duet tussen mens en Moeder Natuur.quote end
Auteur: Jeff Cox
Investeer uw spaargeld in belastingen.
Die stijgen altijd.quote end

Vul hieronder je gebruikers- naam en wachtwoord in.

Registreren
Wachtwoord vergeten?Zie ook de websites:

Raadsels.nl
Anagrammen